Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Brojevi Chapter33
 
1 Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
 
2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
 
3 Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,
 
4 dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
 
5 Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.
 
6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.
 
7 Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.
 
8 Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.
 
9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.
 
10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.
 
11 A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.
 
12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.
 
13 Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.
 
14 Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.
 
15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.
 
16 Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
 
17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.
 
18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.
 
19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.
 
20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.
 
21 Iz Libne odu i utabore se u Risi.
 
22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.
 
23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.
 
24 Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.
 
25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.
 
26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.
 
27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.
 
28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.
 
29 Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.
 
30 Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.
 
31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.
 
32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.
 
33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.
 
34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.
 
35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.
 
36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
 
37 Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
 
38 Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.
 
39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
 
40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
 
41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.
 
42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.
 
43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu.
 
44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.
 
45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.
 
46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.
 
47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.
 
48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;
 
49 taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
 
50 Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
 
51 "Ovako reci Izraelcima:'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
 
52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.
 
53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.
 
54 Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.
 
55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli
 
56 i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]