Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Brojevi Chapter31
 
1 Jahve reče Mojsiju:
 
2 "Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima."
 
3 A Mojsije reče narodu:"Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance,
 
4 da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuću od svakoga izraelskog plemena!"
 
5 I tako su iz izraelskih porodica - tisuću po plemenu - za vojnu skupili dvanaest tisuća.
 
6 Posla ih Mojsije - tisuću po plemenu - na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara. On je nosio posvećene stvari i trube.
 
7 Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce.
 
8 Među ostalima pobili su i midjanske kraljeve:Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu - pet midjanskih kraljeva. Mačem pogube i Bileama, Beorova sina.
 
9 Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago.
 
10 Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja,
 
11 a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje.
 
12 Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, svećeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljačku.
 
13 Mojsije, svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im u susret izvan tabora.
 
14 Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda.
 
15 Reče im:"Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje!
 
16 A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu.
 
17 Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca!
 
18 A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.
 
19 Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Čistite se i vi i vaši zarobljenici trećega i sedmoga dana;
 
20 očistite svu odjeću, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete."
 
21 Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja:"Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju:
 
22 'Zlato, srebro, bakar, gvožđe, mjed i olovo -
 
23 sve što podnosi vatru - provucite kroz vatru i bit će očišćeno.' Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu.
 
24 Sedmoga dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor."
 
25 Jahve reče Mojsiju:
 
26 "Ti, svećenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke,
 
27 a onda ratni plijen podijeli napola:na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu.
 
28 Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu:jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke.
 
29 Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu.
 
30 A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu."
 
31 Mojsije i svećenik Eleazar učine kako je Jahve naredio Mojsiju.
 
32 Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali:šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke,
 
33 sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke,
 
34 šezdeset i jedna tisuća magaradi,
 
35 a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisuće.
 
36 Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je:tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke;
 
37 ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla;
 
38 krupne je stoke bilo trideset i šest tisuća grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla;
 
39 magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno.
 
40 Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuća, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe.
 
41 Ujam predade Mojsije svećeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.
 
42 A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili -
 
43 dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je:trista trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke,
 
44 a krupne stoke trideset i šest tisuća grla;
 
45 magaradi trideset tisuća i pet stotina,
 
46 a ljudskih duša šesnaest tisuća.
 
47 Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
 
48 Onda pristupiše k Mojsiju vojnički zapovjednici, tisućnici i satnici,
 
49 i rekoše mu:"Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen.
 
50 Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi:narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu već naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom."
 
51 Mojsije i svećenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izrađene predmete.
 
52 Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisućnici i satnici:šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela.
 
53 Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen.
 
54 Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzmu zlato od tisućnika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]